Polska w Ukrainie

Misja medyczna PROGRAM WSPARCIA DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH DLA ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE “WSPÓLNOTA POLSKA”

PROGRAM WSPARCIA DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH
DLA ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH
REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE “WSPÓLNOTA POLSKA”

Celem projektu jest pomoc Polkom i Polakom oraz osobom polskiego pochodzenia mieszkającym poza granicami Polski w zakresie refundacji części kosztów zakupu leków i materiałów medycznych oraz refundacji części kosztów leczenia i rehabilitacji.

DLA KOGO POMOC MEDYCZNA?

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, uwzględniając potrzeby środowiska polskiego i polonijnego przygotowało kompleksowy i możliwie szeroki program pomocy charytatywnej i socjalnej.

Projekt będzie realizowany w państwach zamieszkania jego bezpośrednich beneficjentów: na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii oraz w zakresie leczenia również w Polsce.

RODZAJE POMOCY *

  1. Wsparcie finansowe dla hospicjum;
  2. Misja Medyczna - dofinansowanie materiałów medycznych i lekarstw;
  3. Misja Medyczna - dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce.

* - na zasadzie refundacji kosztów

Szczegółowe informacje na temat: http://wspolnotapolska.org.pl/misjamedyczna/regulamin.php

Napisany przez l.ilenko on październik 30th, 2018 | Zapisany w Nowości |

Komentować