Polska w Ukrainie

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO

Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2018 r.

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.  Laureat Nagrody, z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.

Staż przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych 4-miesięczny pobyt badawczy na 2 polskich uniwersytetach.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
a) Nabór kandydatów do Nagrody rozpoczyna się 20 listopada,
b) Kandydaci do Nagrody i Stażu przy Nagrodzie zgłaszani mogą być do 15 stycznia,
c) Kapituła, na specjalnym posiedzeniu, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody i Stażu,
d) Realizacja Nagrody rozpoczyna się w październiku w roku przyznania Nagrody.

ZOBOWIĄZANIA UCZELNI
a) stypendium — 3500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora); — 2500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy magistra lub doktora),
b) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelni,
c) zapewnienie opieki/pomocy naukowej tutora z dziedziny Laureata, na każdej z uczelni,
d) książki z wydawnictwa uniwersytetów goszczących, z dziedziny Laureata,
e) ewentualnie lektorat języka polskiego.

ZOBOWIĄZANIA LAUREATA/STAŻYSTY
a) 2 miesiące pobytu na każdym z uniwersytetów,
b) wygłoszenie jednego wykładu publicznego oraz ew. sześciu wykładów kursowych w instytucie w którym będzie afiliowany (wg decyzji uczelni),
c) sprawozdanie z pobytu,
d) jeśli wynikiem pobytu Stażysty/Laureata w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Laureata/Stażysty jest umieszczenie
w nich informacji o Nagrodzie.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2018 r.

Більше інформації на інтернет сторінці нагороди

http://studium.uw.edu.pl/nagrodystaze/nagrodaimiwanawyhowskiego/nabordonagrodyimiwanawyhowskiego/

Opracowano przez Ludmiłę Rybałko

Написано L.Rybalko on Ноябрь 30th, 2017 | Размещено в Новости, Европейский Союз, Новости сайта, Обучение |

Комментровать