Polska w Ukrainie

LĄCZYMY SIĘ W TRADYCJACH OBCHODZENIA DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Jak co roku, tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, Studium Europy Wschodniej uczciło pamięć ludzi zasłużonych dla „Spraw Wschodnich”, związanych ze wschodnią problematyką, jak również zmarłych wykładowców, współpracowników i przyjaciół Studium odwiedzając ich groby i zapalając znicze. (źródło: strona internetowa Studium Europy Wschodniej http://studium.uw.edu.pl/studium-europy-wschodniej-uczcilo-pamiec-zmarlych-relacja/)
W tym roku, w dniu 30 października, członkowie naszej organizacji Rybałko Paweł i Rybałko Ludmiła, która dzisiaj odbywa staż w ramach programu stypendialnego od Rządzu Polskiego „Dla Młodych Naukowców” razem z pracownikami i studentami Studium Eur

opy Wschodniej w Warszawie udali się na Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Prawosławny na Woli.
Mówi Paweł Rybałko: «Dziękuję bardzo Panu Dyrektoru Studium Europy Wschodniej Janu Malickiemu za możliwość zapalicz znicze razem z młodzeżą Uniwersytetu Warszawskiego i uczcić pamęć zmarłych bardzo zasłużonych ludzi którzy działali na blago i rozwój „sprawom wschodnim”. Także bardzo ważnym w tym dniu dla mnie osobiście jest odwiedzić pomnik Zołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, Obrońcom Wolności Ukrainy i Polski w latach 1918-1920”.
Więcej relację zdjęciową z tegorocznej wizyty na cmentarzach można obejżyć na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej http://studium.uw.edu.pl/studium-europy-wschodniej-uczcilo-pamiec-zmarlych-relacj

Autor: Paweł Rybałko

a/

Написано L.Rybalko on Октябрь 31st, 2016 | Размещено в Новости, Европейский Союз, Интересно знать , Новости сайта, Обучение, Страница |

Комментровать