Polska w Ukrainie

KOLEJNI ABSOLWENCI! POWODZENIA NASZYM SŁUCHACZOM!

Po raz kolejny członkowie Organizacji skladały egzaminy z języka polskiego jako obcego. Absolwenci kursu języka polskiego (2 grupy) po składaniu pozytywnym egzaminu otrzymują certyfikat znajomości języka polskiego, w którym określony jest ich poziom naukowy.

Grupa 1

Grupa 2

Egzaminy odbywają się na poziomach A1, A2. W nasyzm Centrum zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standardyzacji testowania znajomości języków obcych w Europie.

Hasło Centrum w nauczaniu języka polskiego – to indywidualne podejście do każdej osoby. Oprócz lekcji języka polskiego były też wycieczki. Rozmawialiśmy na różne tematy, były też bardzo ciekawe wykłady.

Zajęcia językowe odbywają się w taki sposób: program dostosowany do odpowiedniego poziomu zaawansowania grupy, realizuje zagadnienia gramatyczne i leksykalne oraz buduje bazę do konwersacji. Nauczyciel odpowiada za część konwersacyjną, pobudza słuchaczy do mówienia i poprawia ich błędy w wymowie. Dzięki zrównoważonemu podziałowi materiału słuchacze rozwijają umiejętności komunikacyjne i przełamują barierę w mówieniu. Jednocześnie wykorzystują w praktyce wiedzę z zakresu gramatyki, posługując się pełnymi zdaniami, opartymi na książkę „Hurra po polsku”.

Zadaniem Centrum w nauczaniu języka polskiego jest opracowanie z grupą tematu do konwersacji, co polega na omówieniu słownictwa i wyrażeń oraz tworzenie bazy zagadnień, które będą wykorzystane przez słuchaczy w różnych sytuacjach życoiwych, podczas rozmowy kwalifikacyjnej do podjęcia studiów na różnych Uczelniach oraz w różnych branżach.

Mamy nadziaję, że w trakcie lekcji nauka polskiego przestała być dla Państwa przykrym obowiązkiem. Wierzymy, że zaprocentuje Państwu to w przyszłości.

Dziękujemy serdecznie za zaufanie naszemu Centrum i zapraszamy od września kontynuować naukę.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia egzaminów na pozostałych poziomach europejskich (B1, B2, C1 i C2.).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Комментровать